در مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان که در حال حاضر در مقابل لانه جاسوسی آمریکا در حال برگزاری است پرچم آمریکا به آتش کشیده شد.

راهپیمایی کنندگان پلاکاردهایی از نتانیاهو که روی این پلاکارد واژه تورقوز آباد نوشته شده و همچنین ترامپ را در دست دارند.