توییت امروز مازیار ناظمی درمورد نحوه گزارش جواد خیابانی در بازی کاشیما و پرسپولیس، او را وادار کرد تا در توییتی دیگر درباره آن توضیح دهد و از سوءبرداشتی که رخ داده بود سخن بگوید.