با مشخص شدن ماهیت ضد ایرانی و هویت تروریستی بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و دفاع آنها از حملات تروریستی علیه مردم کشورمان موجی از قطع همکاری با این شبکه‌ها از سوی کارکنان‌شان به راه افتاده است.

در پی قطع همکاری یکسویه از طرف کارکنان ، حمید بعیدی نژادسفیر کشورمان در لندن از این نوشته که گروهی از کارکنان این شبکه ها بخصوص ایران اینترنشنال در تماس‌هایی با سفارت ، از تهدید و اعمال فشار بر آنها سخن گفته اند و نگران سرنوشت شان هستند.

او در این توئیت که تصویرش را مشاهده می کنید از مشاوره حقوقی به این افراد توسط سفارت ایران در لندن خبر داده است.