مهناز افشار تصویری از همسر خود یاسین رامین و دخترش را در اینستاگرام منتشر کرد و در توضیح آن نوشت: «من که غش کردم براتون

پدر و دختری، رفع دلتنگی و دوری از برای کار.»