سفارت فرانسه در تهران امروز شنبه با ارسال پیامی توئیتری اعلام کرد: تعهد اروپا برای حفظ «برجام» عنصری کلیدی در زمینه عدم اشاعه و دیپلماسی چندجانبه است.

در پیام توئیتری سفارت فرانسه در تهران در این خصوص آمده است: از شرکت های اروپایی که مبادلات قانونی با ایران را ادامه می دهند، حمایت می کنیم. انتظار جدی از ایران در راستای پایبندی به کلیه تعهداتش در برجام را داریم.

این در حالیست که شب گذشته و با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و توافق بین المللی برجام، واشنگتن از آغاز تحریم های یکجانبه این کشور علیه تهران از روز دوشنبه خبر داده بود.