قیمت محصولات بنز در بازار به شرح زیر است: 

 

 
قیمت بنز در بازار چقدر است؟