اخیرا خودروی زیبایی طراحی و تولید شده است که علاوه بر حرکت در خیابان‌ها، می‌تواند کمی تغییر شکل، به هواپیما تبدیل شود و پرواز کند.

این وسیله نقلیه جذاب، قادر است با سرعت حداکثر ۷۰ مایل بر ساعت در جاده‌ حرکت و با سرعت حداکثر ۱۰۷ مایل بر ساعت پرواز کند.