این تدبیر سبب شد پرسپولیس از همان دقایق آغازین بازی با بازی تهاجمی در اندیشه فتح دروازه کاشیما باشد و در یکی از صحنه ها ضربه علی علیپور می رفت که دروازه کاشیما را باز کند اما توپ به یکی از مدافعان کاشیما خورد و به زمین بازی برگشت.

ابتدا تصور می شد توپ به دستان مدافع تیم کاشیما برخورد کرده است و علی علیپور به همین دلیل دستان خود را به علامت برخورد توپ به دست مدافع کاشیما بالا برده بود و از داور خواست که به سود تیم پرسپولیس پنالتی اعلام کند و در ادامه دیگر بازیکنان تیم پرسپولیس هم به تصمیم داور معترض شدند. اما در صحنه آهسته مشخص بود که توپ به صورت مدافع کاشیما خورده و داور چینی به درستی تصمیم گرفته بود.

از سویی فاصله مدافع کاشیما با علی علیپور خیلی کم بود و چه بسا توپ هم به دستان او می خورد داور پنالتی نمی گرفت. هر چند به نظر می رسید در نیمه اول داور در یکی دو صحنه خطای صورت گرفته به روی بازیکنان تیم پرسپولیس را اعلام نکرد و همین سبب اعتراض شاگردان برانکو شده بود.

البته باید به این نکته اشاره کرد در صحنه مشکوک به پنالتی داور چینی کاملا به صحنه نزدیک بود و این نزدیکی سبب شد تصمیم درستی بگیرد. طبیعتا اگر او در این صحنه به سود تیم پرسپولیس اعلام پنالتی می کرد یک اشتباه بزرگ مرتکب می شد. این تصمیم نشان می دهد نزدیکی داور به صحنه می تواند به تصمیمات درست و منطقی کمک کند.