محمد جواد ظریف در هجدهمین نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو  سخنرانی کرد.