علی کریمی پیشکسوت پرسپولیس با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود، برای پرسپولیسی ها در مسابقه امروز آرزوی موفقیت کرد.