نیوکولاس بنتنر مهاجم اسبق آرسنال و تیم ملی دانمارک در ۵ دسامبر با یک راننده تاکسی در کپنهاک درگیر شده و وی را مورد ضرب و شتم قرار داده بود.

در جریان این درگیری ستاره اسبق آرسنال فک راننده تاکسی را شکسته بود و با حضور پلیس این درگیری خاتمه یافت.

جلسه دادگاه بنتنر در حضور وکیل مدافع وی برگزار شد و در نهایت با حکم دادگاه بنتنر به ۵۰ روز زندان و پرداخت جریمه محکوم شد.

مهاجم ۳۰ ساله و کنونی باشگاه روزنبرگ نروژ به خاطه ۵ دلار با راننده تاکسی درگیر شد و توسط پلیس دستگیر شده بود.