بالا آمدن سطح آب در شهر ونیز ایتالیا، بخش هایی از این شهر توریستی را زیر آب برد.

ونیز غرق شد! +تصاویر

ونیز غرق شد! +تصاویر

ونیز غرق شد! +تصاویر

ونیز غرق شد! +تصاویر

ونیز غرق شد! +تصاویر

ونیز غرق شد! +تصاویر

ونیز غرق شد! +تصاویر