محمدبن سلمان ولیعهد سعودی در گامی غیر معمول و اقدامی غیر منتظره در ریاض پذیرای رهبران مسیحی انجلیکی آمریکایی طرفدار رژیم صهیونیستی بود.

بر اساس بیانیه‌ای که این هیئت صادر و خبرگزاری غربی رویترز منتشر کرده است، این هیئت شامل رؤسای سازمان های آمریکایی انجلیکی بوده که بعضی از آنها روابط تنگاتنگی با رژیم اشغالگر اسرائیل دارند که از جمله آنها مایک ایوانز بنیانگذار گروهی موسوم به گروه دعا در قدس است که در پایگاه اینترنتی‌اش، خود را یک رهبر صهیونیستی - آمریکایی می خواند.

این هیئت در بیانیه خود از بن سلمان به خاطر استقبال علنی در یک لحظه تاریخی به گفته خود تمجید کرده و مذاکرات با ولیعهد سعودی را که دو ساعت طول کشیده، صادقانه توصیف کرده است.