شبکه الحدث به نقل از پلیس انگلیس از تیراندازی در کاخ کنزینگتون، یکی از کاخ‌های سلطنتی این کشور، و زخمی شدن دو نفر در این حادثه خبر داد.

پلیس منطقه‌ای را که تیراندازی در آن اتفاق افتاد، تخلیه کرد.

پلیس اعلام کرد این حادثه هیچ ارتباطی به تروریسم ندارد و یک نفر در ارتباط با این حادثه بازداشت شده است.