همه ما حیات وحش آفریقا را با شیرها، پلنگ ها، کرگدن ها، فیل‌ها و بوفالوها می‌شناسیم. با این حال این قاره حیوانات عجیب و شگفت انگیزی دارد که شاید هرگز نامشان را نشنیده باشید. در واقع آفریقا بیش از ۱۰۰۰ پستاندار و ۲۰۰۰ پرنده دارد که این قاره را خانه خود می‌دانند.

 

 

لک لک نیل
 
حیوانات شگفت انگیزی که آفریقا را به یک دنیای دیگر تبدیل می کنند
 
زرافه‌گردن
 
حیوانات شگفت انگیزی که آفریقا را به یک دنیای دیگر تبدیل می کنند

جوجه تیغی ماداگاسکار
 
حیوانات شگفت انگیزی که آفریقا را به یک دنیای دیگر تبدیل می کنند

پنگولین
 
حیوانات شگفت انگیزی که آفریقا را به یک دنیای دیگر تبدیل می کنند

مرغ گینه
 
حیوانات شگفت انگیزی که آفریقا را به یک دنیای دیگر تبدیل می کنند

حشره خوار فیلچه‌ای
 
حیوانات شگفت انگیزی که آفریقا را به یک دنیای دیگر تبدیل می کنند

افعی بوته زار
 
حیوانات شگفت انگیزی که آفریقا را به یک دنیای دیگر تبدیل می کنند

بزکوهی آفریقایی
 
حیوانات شگفت انگیزی که آفریقا را به یک دنیای دیگر تبدیل می کنند

سبزقبای سینه‌بنفش
 
حیوانات شگفت انگیزی که آفریقا را به یک دنیای دیگر تبدیل می کنند

خرگوش کوهی
 
حیوانات شگفت انگیزی که آفریقا را به یک دنیای دیگر تبدیل می کنند

موش زمستان‌خواب آفریقایی
 
حیوانات شگفت انگیزی که آفریقا را به یک دنیای دیگر تبدیل می کنند

قورباغه پنجه‌دار آفریقایی
 
حیوانات شگفت انگیزی که آفریقا را به یک دنیای دیگر تبدیل می کنند

موش آفریقایی
 
حیوانات شگفت انگیزی که آفریقا را به یک دنیای دیگر تبدیل می کنند

آنکوله-واتوسی
 
حیوانات شگفت انگیزی که آفریقا را به یک دنیای دیگر تبدیل می کنند

مرغ مگس‌خوار بهشتی آفریقایی
 
حیوانات شگفت انگیزی که آفریقا را به یک دنیای دیگر تبدیل می کنند

ماهی تک‌شاخ حاشیه سفید
 
حیوانات شگفت انگیزی که آفریقا را به یک دنیای دیگر تبدیل می کنند

درنای تاجدار آفریقای شرقی
 
حیوانات شگفت انگیزی که آفریقا را به یک دنیای دیگر تبدیل می کنند

لیسه دریایی اژد‌های آبی
 
حیوانات شگفت انگیزی که آفریقا را به یک دنیای دیگر تبدیل می کنند
 
منبع: برترین ها