به گزارشرویترز، «آنیل پاریهار» (Anil Parihar) رهبر حزب حاکم ملی هند موسوم به «بهاراتیا جاناتا» (BJP) اواخر روز گذشته در منطقه جامو و کشمیر هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت و کشته شد. 

بر اثر این تیراندازی، برادر وی نیز به قتل رسید.

پلیس اعلام کرد که تحقیقات در این خصوص را آغاز کرده است.