پناهجویانی که پشت مرزهای ایالات متحده مانده‌اند در مرز مکزیک با این کشور به یک هلی کوپتر آمریکایی با سنگ حمله کردند.

راه ندادن پناهجویان به آمریکا و جدا کردن فرزندان پناهجویان از والدینشان با اعتراض شدید جامعه جهانی مواجه شده است.