با اعلام امیرحسین فتحی سرپرست این باشگاه، اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال روز جمعه تشکیل جلسه فوق العاده خواهند داشت.

در این جلسه قرار است مسایل مختلف تیم و راههای برون رفت از مشکلات مورد بررسی قرار گیرد.

ضمن این که عصر روز شنبه نیز جلسه کمیته فنی در همین خصوص با حضور سرمربى محترم برگزار خواهد شد.