وزیر ارتباطات در صفحه توئیترش قالیباف را مخاطب قرار داد و به او پیشنهاد کرد به جای کاشتن بذر اختلاف نهال دوستی بکارد. او در این توییت با هشتگ الحسین_ بجمعنا نوشت:

آقای قالیباف را پارسال در حین راهپیمایی اربعین از نزدیک دیدم، مثل سایرین بود.

همانطور که دکتر روحانی گفتند: "ایام انتخابات بیش از یک سال است که به اتمام رسیده"و شعار اربعین امسال:#الحسین_یجمعنا، پیشنهاد می کنم جای این مقایسه ها و کاشتن بذر اختلاف نهال های دوستی و محبت بکاریم.

5083073