شبکه خبری ای.بی.سی گزارش داد، مون جائه این، رئیس جمهوری کره جنوبی در سخنرانی خود در مجمع ملی این کشور گفت: کیم جونگ اون، رهبری کره شمالی به زودی سفری به سئول خواهد داشت.

این خبر از سوی رئیس جمهوری کره جنوبی در حالی مطرح شده که وی به دنبال تسریع از سرگیری روابط دو کره به ویژه همکاری برای عاری سازی شبه جزیره کره از سلاح اتمی است.

وی ادامه داد: براساس اعتماد قوی شکل گرفته بین دو کره، سئول و پیونگ یانگ به خلع سلاح کامل اتمی و صلحی با دوام دست پیدا می کنند. این فرصتی است که می‌تواند چون معجزه باشد. ما چنین فرصتی را هرگز از دست نمی‌دهیم.

رئیس جمهوری کره جنوبی همچنین تاکید کرد که تهدیدهای نظامی بین دو کره دیگر وجود ندارند.

در صورت انجام این سفر، کیم جونگ اون نخستین رهبر کره شمالی خواهد بود که در سئول مورد استقبال قرار می گیرد.