هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روز چهارشنبه بحث بر روی پیش نویس قطعنامه ای را آغاز کرد که به موجب آن تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کوبا باید لغو شود.

نمایندگان کشورهای مختلف در این روز و همچنین در ادامه این نشست که روز پنج شنبه برگزار شد، بر ضرورت لغو این تحریم ها که باعث فشار اقتصادی بر مردم کوبا شده است، تاکید کردند. 

در این بین، آ سه آن، جنبش عدم تعهد، گروه ۷۷ و اتحادیه اروپا بر ضرورت برقراری ارتباطات تجاری و مالی با کوبا تاکید کردند و خواستار رای دادن به این قطعنامه شدند.

نماینده جمهوری اسلامی ایران هم در موافقت با این پیش نویس سخن گفت و افزود: لجاجت و اعتیاد دولت آمریکا در اعمال یکجانبه تحریم ها به خصوص در دولت جدید که سیاست های نخ نما شده دوران جنگ سرد را دنبال می کند، خسارات فراوانی را به بخش های اقتصادی کوبا وارد کرده و باعث ایجاد مشکلات ناگوار برای مردم کوبا در بهره مندی از حقوق بشر شده است.

اما نیکی هیلی نماینده مستعفی آمریکا در سازمان ملل متحد تلاش کرد تا در مسیر این رای گیری اختلال ایجاد کند. او هشت اصلاحیه برای این پیش نویس مطرح کرد و تمام توان خود را از روز گذشته به کار گرفت تا مساله تحریم های کوبا را به موضوعات حقوق بشری مرتبط کند تا شاید در این مسیر بتواند نظر متحدان خود را به دست آورد.

پس از اظهارات وی، نماینده اتحادیه اروپا در اظهار نظری متفاوت از لزوم برطرف شدن تحریم های کوبا سخن راند و محل رسیدگی به مساله حقوق بشری را به شورای حقوق بشر که آمریکا در آن فعلا حضور ندارد، احاله داد.

وی تاکید کرد که تحریم ها به مردم و اقتصاد کوبا آسیب رسانده است. اروپا می خواهد تحریم ها پایان یابد و درهای کوبا برای تجارت و همکاری های اقتصادی و همچنین سیاسی باز شود.

کانادا هم که در موضوعات حقوق بشری معمولا همراه آمریکا بوده است، نظر مخالفی با نماینده آمریکا ارائه داد و از ضرورت پایان یافتن تحریم های یکجانبه آمریکا علیه کوبا صحبت کرد.

پس از این اظهار نظرها که البته آمریکایی هم به خوبی انزوای خود را یافته بودند، هیلی کوشید تا فرایند رای گیری را به انحراف بکشاند و بگوید برای تصویب اصلاحیه های ارائه شده از سوی آمریکا نیازی به رای اکثریت نیست.

مجمع عمومی سازمان ملل ۱۹۳ عضو دارد که حد نصاب لازم باید ۹۹ رای باشد اما آمریکا می خواست که اکثریت نسبی برای رای گیری ها کافی باشد.

این مساله به رای گذاشته شد، اعضای مجمع عمومی با ۱۲۶ رای موافق، ۹ مخالف و ۵۲ ممتنع بر ضرورت رای حد نصاب تاکید کردند.

پس از آن، هشت پیش نویس اصلاحی آمریکا به رای گذاشته شد که در تمام آنها، تنها آمریکا، رژیم صهیونیستی و اوکراین رای موافق دادند و مابقی کشورها مخالف یا ممتنع بودند و هیچ یک از این اصلاحیه ها نتوانست حتی اکثریت نسبی را هم به دست آورد.

در هفت پیش نویس از این هشت اصلاحیه ۳ رای موافق، ۱۱۴ رای مخالف و ۶۶ رای ممتنع دیده می شد و تنها در یک مورد، جزیره مارشال هم به جمع موافقان پیوست.

با این شکست که انزوای کامل آمریکا و رژیم صهیونیستی به خوبی نمایان شده بود، رای گیری درباره پیش نویس قطعنامه ضرورت پایان دادن به تحریم های تجاری، اقتصادی و مالی آمریکا علیه کوبا رای گیری شد.

حاضران در این مجمع با ۱۸۹ رای موافق، ۲ رای مخالف بدون هیچ رای ممتنعی به این قطعنامه رای دادند که موجب شادمانی یکپارچه حاضران فراهم شد.

هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با استهزای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شروع شد، بر چند جانبه گرایی در تعاملات بین المللی تاکید دارد و این چندمین باری است که یکجانبه گرایی آمریکا محکوم می شود.