به گزارش اسپوتنیک، مهندسان ناسا اعلام کردند به زودی می‌توانند سوخت مورد نیاز فضاپیما‌ها را از خاک سطحی مریخ تامین کنند.

در صورت عملیاتی شدن این فرضیه، فضاپیمایی که به مریخ سفر می‌کند، دیگر نیاز نیست سوخت مورد نیاز برای بازگشت به زمین را با خود حمل کند.

در این روش، ربات‌های ناسا از سطح مریخ آب استخراج کرده و سپس آن را با روش الکترولیز به هیدروژن و اوکسیژن تبدیل می‌کنند. اکسیژن استخراج شده به این وسیله، با کربن بدست آمده از اتمسفر مریخ ترکیب می‌شود تا متان، که می‌تواند به عنوان سوخت فضاپیما مورد استفاده قرار گیرد، تشکیل شود.