محور گفتگوهای "آنگلا مرکل" و "پتروپروشنکو" همکاری های دو جانبه، تنش ها در شرق اوکراین و چگونگی اجرای توافق نامه مینسک اعلام شده است.


"آنگلامرکل" در کنفرانس خبری از تصمیم کشورش برای ادامه تحریم های اقتصادی ضد روسیه خبر داد و گفت: متاسفانه شرایط به گونه ای است که مفاد توافقنامه صلح مینسک رعایت نمی شود و اگر تغییری در اوضاع بوجود می آید تنها میلیمتری رو به جلو است اما ساعت به ساعت روبه عقب بازمیگردیم.


رییس جمهوری اوکراین در این نشست خبری برگزاری انتخابات که قرار است تاریخ یازده نوامبر در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان دونباس برگزار شود را اقدامی غیرقانونی دانست و روسیه را به حمایت از جدایی طلبان متهم کرد.


"مرکل" همچنین در این سفر با نخست وزیر و رییس مجلس اوکراین دیدار و درباره مسایل اقتصادی و بین المللی گفتگو کرد.