جدیدترین محصولات کیاموتورز در بازار و نمایندگی  به شرح زیر است:

 

خودرو‌های کره‌ای در بازار تهران چند؟