جعفری مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: پرواز امروز تهران به مقصد مشهد با شماره ۹۶۴ متعلق به شرکت ایرتور به علت نامساعد بودن شرایط جوی و دید کم فرودگاه مشهد در فرودگاه سبزوار به زمین نشست.

جعفری افزود: این پرواز ساعت ۹ و ۱۹ دقیقه امروز در فرودگاه سبزوار فرود آمد.

وی گفت: این هواپیما در پارکینک فرودگاه سبزوار منتظر مشخص شدن وضعیت جوی فرودگاه مشهد است و مسافران از داخل هواپیما خارج نشده اند.

فرودگاه سبزوار، فعال در غرب خراسان رضوی با مساحت ۳۲۸ هکتار در فاصله هشت کیلومتری جنوب غربی سبزوار قرار دارد و به عنوان پشتیبان فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد است.

فرودگاه سبزوار فعالیت رسمی خود را در سال ۱۳۸۳ آغاز کرد.

سبزوار در غرب خراسان رضوی قرار دارد.