روسیا الیوم گزارش داد، ترزا می، نخست وزیر انگلیس طی سخنرانی در مقابل اعضای پارلمان گفت: قطعا دعوت آمریکا برای پایان جنگ در یمن را حمایت می‌کنیم.

وی افزود: اگر آتش بس بر توافق سیاسی میان طرف‌های درگیر منجر نشود، تاثیری بر اوضاع این کشور نخواهد داشت.

جرمی هانت، وزیر خارجه انگلیس نیز با استقبال از درخواست آمریکا برای خاتمه جنگ در یمن گفت که فرصتی برای ایجاد یک کریدور انسانی برای خاتمه دادن به این وضعیت وحشتناک فراهم شده است.

هانت به بی بی سی گفت: از این درخواست به شدت استقبال می‌کنیم چرا که ما مدتهاست در جهت توقف خصومت‌ها در یمن فعالیت می‌کنیم.