النشره گزارش داد، میشل عون، رئیس جمهور لبنان گفت اختلافاتی که مانع تشکیل دولت جدید می‌شوند اختلافات کمی نیستند.

وی همچنین از گفتگو با حزب‌الله درباره موضوع مورد اختلاف میان در طرف خبر داد و اظهار داشت: موانعی که ایجاد شده غیرقابل توجیه است، درخواست اهل سنت تحت حمایت حزب‌الله، موجب تاخیر در تشکیل دولت جدید شده و این تاخیر یک نوع تاکتیک سیاسی است که به استراتژی بزرگ کشور آسیب می‌زند.

وی با بیان اینکه فراکسیون‌ها طبق معیارهای مشخص، نماینده مردم هستند، گفت: اهل سنت تحت حمایت حزب‌الله اشخاص هستند نه فراکسیون.

عون ادامه داد، آنچه که برای لبنانی‌ها مهم است این است که نخست وزیر کشورشان قوی باشد زیرا مسؤولیت بزرگی بر دوش اوست.

سعد حریری، نخست وزیر مکلف لبنان پس از گذشت پنج ماه از انتخابات پارلمانی به دلیل مطالبات احزاب درباره کرسی‌های دولت هنوز نتوانسته دولت جدید را در این کشور تشکیل دهد.