به تازگی شرکت فنلاندی Naava دیواری ساخته که مملو از گیاهان است و می تواند هوای خانه را پاکسازی کند. این دیوار هوشمند در سراسر روز هوای تازه منتشر می کند. همچنین می توان آن را با توجه به بودجه و فضاهای مختلف، شخصی سازی کرد.

در دیوار مذکور هیچ خاکی وجود ندارد و میکروب ها به گیاهان کمک می کنند تا هوای تازه تولید کنند. حسگرهای مختلف دیوار جریان هوا، آب و نور را رصد می کنند. همچنین در این دیوار یک سیستم هوش مصنوعی نیز به کار رفته است.