به گزارش خبرگزاری کره شمالی، کیم جونگ اون عصر چهارشنبه در جریان بازدید از یک ناحیه گردشگری در سواحل شرقی کره شمالی تاکید کرد برخی می خواهند با تحریم و فشارهای شدید اقتصادی به هر شکل زندگی مردم این کشور را تلخ و تیره کنند.

وی گفت که تحریم کنندگان می خواهند مانع تلاش های کشور برای بهبود زندگی مردم شوند.

رهبر کره شمالی یک بار دیگر تحریم ها را دشمنی با کشورش دانست و گفت آنها تلاش دارند تا مسیر توسعه، پیشرفت و روند بهبود زندگی مردم کره شمالی را متوقف کنند.

رهبر کره شمالی تلاش هایی از این دست را محکوم به شکست دانست و گفت که حالا می بینید که ما کشوری هزاران بار بهتر و قوی تر و با اراده راسخ تر از آنها ساخته ایم و با اقتدار و فناوری به پیش می تازیم.

کیم برای چندمین بار در ماه های گذشته است که از این تحریم ها بشدت انتقاد می کند و آن را اقدامی خصمانه می نامد.

با این وصف آمریکا هم تاکید کرده است تا زمانی که در برنامه غیراتمی سازی کره شمالی پیشرفت حاصل نشود تحریم ها ادامه خواهد یافت و از کشورهای دیگر خواسته است تا به این تحریم ها پایبند باشند.