نیروهای مقاومت یمنی با شلیک موشک بدر ۱ موفق شدند مواضع سودانی های تحت رهبری عربستان سعودی را در ساحل غربی نابود کنند.

ارتش یمن با استفاده از پهپاد صحنه اصابت موشک به مقر مزدوران سودانی را فیلم برداری نموده است.