پزشکان و جراحان گرجستانی یک فیل آسیب دیده را وسط باغ وحش بیهوش کرده و جراحی کردند. این فیل پس از پایان جراحی بهبود یافته و به زندگی خود ادامه داد.