محمود سیائوقیرئیس سازمان جستجو و نجات اندونزی شامگاه چهارشنبه با اعلام این خبر گفت: غواصان همچنین تکه هایی از بدنه هواپیما را در مسیری بسیار دورتر از منطقه ای که گفته می شود محل اصلی سانحه بوده ، پیدا کردند.

وی در گفت وگو با خبرنگاران افزود: جستجوگران در اعماق آبهای دریای جاوه موفق به دریافت سیگنال هایی از جعبه سیاه هواپیما نیز شده اند.

وی توضیح داد: آنها توانستند بسیاری از بقایای مرتبط با مسافران این هواپیما را که در این سانحه کشته شدند در عمق این آبها و نه در سطح پیدا کنند.

به گفته وی اما جریانات شدید عمق دریا مانع از پیدا کردن بدنه اصلی هواپیما توسط گروه نجات شده درحالیکه اعتقاد براین است که به محل آن نیز نزدیک شده اند.

وی گفت در واقع گروه نجات معتقدند بدنه اصلی هواپیما با جریان های دریایی به مناطقی بسیار دورتر از محل حادثه برده شده است.

طبق آخرین گزارشها همچنین تاکنون بقایای ۴۸ نفر از مسافران این هواپیما در آبهای این دریا پیدا شده است.