به گزارش رویترز، ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه درباره پرونده مربوط به قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستان سعودی گفت: تحقیقات به خاطر فشار و اصرار ترکیه و جامعه جهانی ادامه دارد.

لودریان در این باره گفت: تحقیقات به دلیل فشار و اصرار ترکیه و جامعه جهانی ادامه دارد. من ارتباطی میان کشته شدن این روزنامه نگار و اصلاحات در عربستان سعودی نمی‌بینم. عربستان سعودی باید به خاطر منافع ملی و اعتبار خود واقعیات را اعلام کند.

وزیر خارجه فرانسه در بخش دیگری از سخنان خود افزود: قبل از هر چیزی این رویداد یک جنایت است. جدا از خاشقجی و روزنامه نگار بودن وی، این یک جنایت در مغایرت با حقوق اساسی بشریت است. این جنایت نباید بدون مجازات بماند و عوامل آن باید مشخص شوند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا باور می‌کنید که این واقعه بدون اطلاع دولت عربستان سعودی صورت گرفته است؟» نیز گفت: این را باید مقامات سعودی توضیح دهند. به همین دلیل نیز ما طرفدار شفافیت حداکثری در باره این رویداد هستیم. دو تحقیق مختلف از سوی ترکیه و عربستان سعودی در حال اجرا است. این تحقیقات باید تا انتها ادامه یابند. در پایان این تحقیقات نیز اقدامات تنبیهی را در مورد عاملین جنایت اجرا خواهیم کرد.