پس از بازدید نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا از ورزشگاه آزادی و ۲۴ ایراد اساسی که از این ورزشگاه گرفتند، تصمیم بر این شد تا در مدت زمانی کوتاه، این معایب برطرف شود.