مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در نشست مشترک با رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر پیرامون بررسی ساماندهی دستفروشی در تهران گفت: برخی از دستفروشان با ایجاد سد معبر و راه‌بندان درپیاده‌روها موجب مزاحمت برای شهروندان شده و آسایش آنان را سلب می‌کنند که این موضوع باعث گلایه شهروندان می‌شود و شهرداری با حفظ کرامت انسانی با هدف رفع مزاحمت‌ها به درخواست شهروندان با دستفروشان خاطی در چارچوب قانون برخورد می‌کند.

حمید رضا تحصیلی با بیان اینکه سدمعبر ایجادشده توسط دستفروش‌ها تخلف محسوب می‌شود، اظهار کرد: این افراد برای کسب سود موجب بر هم زدن نظم شهری و آسایش شهروندان می‌شوند.

وی اضافه کرد: شرکت ساماندهی برای رفاه حال شهروندان و حمایت از دستفروشی در چارچوب قانون با ساز و کار استاندارد محل‌هایی را مشخص کرده که در اختیار دست‌فروشان قرار خواهد داد. 

وی ادامه داد: شرکت ساماندهی به تمامی دستفروشانی که با این شرکت همکاری دارند و در محل‌های مشخص و موردنظر فعالیت کنند خدمات ارائه می‌دهد. البته دستفروشانی که خود را پایبند به قانون نمی بینند نباید انتظار حمایتی از شهرداری داشته باشند. 

تحصیلی با اشاره به اینکه باید مانع  افزایش گستره دستفروشان در شهر تهران و حضور روزافزون مراجعه آنها از حاشیه‌های شهر به داخل تهران شویم، تصریح کرد: در صورت ممانعت نکردن ازحضور  دستفروشانی که باعث سدمعبر در سطح شهر می‌شوند شاهد افزایش این پدیده به عنوان یک معضل بزرگ در سطح شهر خواهیم بود که علاوه بر برهم زدن ظاهر شهر، سبب آسیب‌های اجتماعی نیز در سطح شهر خواهد شد. 

وی با بیان اینکه راه‌اندازی روز و شب بازارها جهت استقرار دستفروشان در دستورکار شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران قرار دارد، افزود: در این راستا مکان‌ها و ساعات مشخصی را برای فعالیت دستفروشان در محل‌های مشخص در هر منطقه در نظر گرفته‌ایم که به دستفروشان مستقر در این مکان‌ها خدمات ارائه خواهیم داد.