کنگره AFC امروز با حضور ۴۷ فدراسیون اعضا در ساختمان جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا در مالزی برگزار شد. در این کنگره مهدی تاج و علی کفاشیان، رئیس و نائب رئیس فدراسیون کشورمان نیز حضور داشتند.

در این کنگره مهمترین مسئله اصلاحاتی بود که در زمینه کاندیداتوری انتخابات ریاست جدید AFC به رای گذاشته شد. هنوز اطلاعاتی از نتیجه این رای گیری اعلام نشده است. اصلاح مهم و اساسی در کاندیداتوری ریاست AFC این است که دیگر هر کشوری ملزم نیست که تنها یک کاندیدا داشته باشد و با قانون جدید در صورت ریاست فردی از یک کشور ممانعتی از حضور هموطنان رئیس جدید در شورای فیفا و کمیته اجرایی AFC وجود ندارد. در قانون قدیم هر فردی که رئیس AFC می شد هموطنان آن حق حضور در کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا و مجلس فیفا را نداشتند.

اصلاح دیگر این است که پیش از کاندیدای ریاست AFC باید تاییدیه فدراسیون کشورش با ۲ فدراسیون دیگر را می داشت تا در این رقابت حضور پیدا کند اما در قانون جدید کاندیداها نیازی به تاییدیه کشور خودشان ندارد و تنها تاییدیه ۳ فدراسیون دیگر کفایت می کند.

دیگر موضوعی که در این کنگره مطرح شد مبلغ قرارداد ۱۰ ساله AFC با شرکت چینی-سوئیسی بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد مبلغ ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از این قرارداد سود می برد.