سایت خبری دبکا متعلق به رژیم صهیونیستی پیشتر در خبری فوری مدعی شده بود، عبدربه منصور هادی، رئیس‌جمهوری مستعفی یمن روز سه‌شنبه در حادثه تیراندازی ترور شده است. البته این سایت این خبر را تایید نشده اعلام کرده بود.

این در حالی است که یک منبع نظامی در وزارت دفاع دولت مستعفی یمن در ریاض شایعه منتشر شده از سوی سایت خبری اسرائیلی مبنی بر کشته شدن عبد ربه منصور هادی را تکذیب کرد.

این منبع نظامی گفت: منصور هادی زنده و در محل اقامت خود است.

منابع عالی رتبه در ریاض نیز این شایعات را به سخره گرفتند و نسبت به انتشار چنین خبری از یک سایت اسرائیلی ابراز تعجب کردند.