کمیته مبارزه با تروریسم ملی روسیه امروز اظهار کدر، در ورودی ساختمان سرویس امنیت فدرال شهر آرخانگلسک واقع در شمال غربی روسیه، انفجاری رخ داده است.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، به گفته این کمیته، یافتن دلایل وقوع این انفجار در دست تحقیقات است.