النشره گزارش داد، عبدالله العوده، پسر سلمان العوده، مبلغ عربستانی در توئیتر خود نوشت، دادگاه جلسه محاکمه پدرش را به تاخیر انداخته است. ریاض العوده را که معاون دبیرکل اتحادیه جهانی علمای مسلمان بوده به ارتکاب ۳۷ مورد جرم متهم کرده است.

دادستان کل عربستان خواستار اعدام سلمان العوده به خاطر اتهامات مذکور شده است.

مقامات عربستان این مبلغ عربستانی را که از مفتی‌های نوسلفی محسوب می‌شود و در عین حال مواضع تندی هم علیه خاندان سعودی دارد، ماه سپتامبر ۲۰۱۷ به همراه چندین مبلغان، نویسنده و فعال دیگر با متهم کردن آنها در پرونده معروف به "باند اطلاعاتی" بازداشت کردند.

قانون عربستان  اجازه انتشار جزئیات جلسات محاکمه متهمان با نام خودشان را تا زمانی که حکم نهایی قضایی برای آنها صادر نشده، نمی‌دهد اما جلسات دادگاه‌ها با حضور افرادی از خانواده العوده و تعدادی از نمایندگان رسانه‌های داخلی و هیئت حقوق بشر عربستان برگزار می‌شود.

گزارش‌های رسانه‌ای خارج از عربستان حاکی از آن است که تاخیر در جلسه دادگاه به درخواست دادستان کل انجام شده و جلسه محاکمه بعدی دهم دسامبر برگزار خواهد شد.