اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ متهم ارزی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی صبح امروز (چهارشنبه) به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار می‌شود.

این پنج نفر مدیر صرافی هستند که به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی ارز محاکمه می‌شوند.

احسان صفوی امیر  به مبلغ ۴١ میلیون و ۶۴٣ هزار و ٣٩٠ دلار، بهداد بهرامی ٣٩ میلیون و ٩٠ هزار و ٨۵٠ دلار، سید مازن قاینی ٣٠ میلیون دلار، حمید انصاری ٢۴ میلیون و ۵٩٠ هزار و ۴۵٠ دلار و پیمان ارغوانی ١۵ میلیون و ١٨٧ هزار و ٩٨۴ دلار به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی محاکمه می شوند.