یک فیلتر هوا مخصوص نوزادان ساخته شده است. این فیلتر Brizi Baby نام گرفته و شبیه بالشی است که به کالسکه نوزادان می چسبد.

حسگرهای این فیلتر گازهای زیان آور در هوا را رصد می کنند و در مرحله بعد هوای آلوده را پاکسازی می کنند. سپس هوای تمیز در محیط تنفس نوزاد منتشر می شود. این گجت دارای اپلیکیشنی است که خیابان های آلوده را به والدین نشان می دهد.