استفان دوجاریک این مطلب را در نشست خبری روز سه شنبه خود مطرح کرد و افزود: استفان دی میستورا به مشورت های شدید در مورد تشکیل کمیته ی قانون اساسی مشغول بوده است. 

وی ادامه داد: او در نشست روز گذشته لندن مربوط به «گروه کوچک» متشکل از مصر، فرانسه، آلمان، اردن، سعودی، انگلستان و آمریکا حضور یافت. این یک تعامل مفیدی بود که براساس جدیت و فوریت حرکت در تشکیل کمیته قانون اساسی انجام شد.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اضافه کرد: نماینده ویژه در لندن با نصر حریری هماهنگ کننده عمومی کمیسیون مذاکره سوریه(گروه مخالفان) هم دیدار کرد.

دوجاریک با یادآوری حضور دی میستورا در نشست روز یکشنبه روسیه، ترکیه، آلمان و فرانسه در استانبول که در عالی ترین سطح برگزار شد، اشاره کرد و گفت: نماینده ویژه از این چهار کشور خواست برای ایجاد و تشکیل جلسه کمیته قانون اساسی تا پایان سال میلادی در ژنو، تلاش کنند.

وی خاطرنشان کرد: دی میستورا به دنبال برگزاری نشستی با مقامات ارشد ضامنان توافق آستانه و طرف های سوچی یعنی ایران، فدراسیون روسیه و ترکیه در چارچوب فرایند ژنو است.

ماموریت استفان دی میستورا به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه تا آخر نوامبر به اتمام می رسد.