انفجار گاز در یک واحد مسکونی در واوان اسلامشهر، به پانزده واحد مجتمع مسکونی خسارت زد.

این واحدهای مسکونی بین پنج تا صد در صد خسارت دیدند.

منطقی رئیس آتش‌نشانی اسلامشهر گفت: این حادثه به علت نشت و انفجار گاز در یکی از واحدهای این مجتمع مسکونی اتفاق افتاد.

وی افزود: در این حادثه دو نفر از ساکنان این مجتمع مجروح شدند.

مسعود مرسلپور فرماندار اسلامشهر نیز با حضور در محل حادثه، گفت: خانواده هایی که منزل آنها در این حادثه خسارت دیده است؛ در محل اسکان موقت ستاد مدیریت بحران شهرستان اسلامشهر، اسکان داده می شوند.

وی افزود: در جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بحران شهرستان اسلامشهر، مقرر شد منازل خسارت دیده در این حادثه، تا ۴۵ روز آینده، بازسازی و تحویل مالکان آنها شود.