ناصر علیفر اظهار کرد: بنابر دستور فرماندار ویژه خرمشهر فردا چهارشنبه مدارس شهرستان خرمشهر در نوبت صبح و عصر تعطیل است.

وی تصریح کرد: این تعطیلی شامل همه مقاطع تحصیلی خواهد بود، اما نیروهای ستادی آموزش و پرورش باید در محل کار خود حضور پیدا کنند.

مدیر آموزش و پرورش خرمشهر افزود: این تصمیم با توجه به آغاز موج بازگشت زائران از طریق مرز شلمچه اتخاذ شده است.