رویترز نوشت، دولت اکوادور نه تنها خواستار پایان پناهندگی او در سفارت این کشور در لندن است، بلکه همچنین خواستار پرداخت بدهی های پزشکی، هزینه تماس تلفنی و سایر هزینه اقامت او نیز شده است. 

آسانژ به منظورجلوگیری از استرداد به سوئد برای دادرسی در خصوص تجاوز جنسی که بعدا معلق شد، از شش سال پیش به سفارت اکوادوردر لندن پناه برد. او در آنجا برای جلوگیری از زندانی شدن در انگلستان به دلیل نقض قوانین مربوط به وثیقه، به اقامتش در سفارت ادامه داد.

دادستان کل اکوادور درباره تصمیم دولت متبوعش برای آسانژ، افزود: &#۳۹;هزینه اقامت وی در سفارت به ۶ میلیون دلار رسیده است.

وزیر امور خارجه اکوادور نیز با تاکید بر اینکه کشورش نمی تواند مسئولیت های بیشتری در مورد پرونده آسانژ قبول کند، گفت: &#۳۹;اکوادور دیگر قصد ندارد میان دولت انگلیس و موسس وب سایت ویکی لیکس در مذاکرات بر سر وضعیت او وساطت کند&#۳۹;.

همچنین یکی از مواردی که دولت اکوادور به آن معترض شده است، ابراز نظر &#۳۹;آسانژ&#۳۹; در مسائل سیاسی حساس در کشورهای دیگر، از جمله ابراز نظر درباره جنبش جدایی طلب کاتالونیا در اسپانیا است.

آسانژ یکی از بنیانگذاران وبگاه ویکی‌لیکس و سردبیر آن است. این وبگاه یکی از اهداف خود به عنوان رسانه را کمک به ایجاد شفافیت اعلام کرده است.