ایندیپندنت نوشت، «ترزا می» نخست‌ وزیر انگلیس در واکنش به برخی درخواست‌ ها برای برگزاری همه‌ پرسی دوم خروج لندن از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت اعلام کرد: چنین چیزی در جهت منافع ملی لندن نیست.

نخست‌ وزیر انگلیس که هم اکنون برای دیدار با سران کشورهای حوزه بالتیک در نروژ بسر می برد، در کنفرانس مطبوعاتی در اسلو در این خصوص گفت: آماده برگزاری همه پرسی دومی در این باره نیستیم.

گفتنی است بر پایه توافقات اولیه میان لندن و اتحادیه اروپا قرار است تا ماه مارس ۲۰۱۹ میلادی انگلیس از اتحادیه اروپا جدا شود؛ اقدامی که صاحبنظران به این موضوع به دیده تردید می نگرند.