بهرام قاسمی این اتهام را در ادامه توطئه ها و دسیسه های دشمنان شناخته شده روابط خوب و رو به گسترش ایران و اروپا در شرایط خاص و خطیر کنونی خواند.

لارم به ذکر است که پلیس دانمارک اعلام کرد که یک فرد در این کشور از سوی مهاجمانی مورد حمله قرار گرفته است که به ادعای آنها عوامل این حمله منتسب به ایران هستند.

پلیس دانمارک همچنین گفته که یک فرد نروژی را در این زمینه در روز ۲۱ اکتبر بازداشت کرده و مدعی است که عقبه آن به ایران برمی‌گردد.