در حالی که منتقدان ترامپ با به هوا فرستادن بادکنکی به شکل «ترامپ نوزاد» سعی در اعتراض به سیاست‌های مخرب او داشتند، در مقابل موافقان او با در دست گرفتن پوسترهایی از انتخاب مجدد او در انتخابات سال ۲۰۲۰ میلادی حمایت کردند.

این تجمع با هدف تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات میان دوره‌ای گنگره آمریکا برگزار شده بود.

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا روز ششم نوامبر( ۱۵ آبان‌ ماه) برگزار می‌شود و در جریان آن تکلیف ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و همچنین ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی مجلس سنا روشن خواهد شد.