به گزارش شبکه تلویزیونی ا. اف پ، کارگران این کشتارگاه که در شهر مولن لو شار واقع است حین ذبح حیوانان رفتار بی‌رحمانه‌ای با حیوانات داشتند.