کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی تیم فوتبال یوونتوس، بیشترین دنبال کننده را در اینستاگرام دارد.

رونالدو محبوب ترین چهره اینستاگرام شد

رونالدو در تابستان امسال از جمع کهکشانی ها (لقب تیم فوتبال رئال مادرید) جدا شد و به تیم فوتبال یوونتوس ایتالیا پیوست. 

او قبل از این انتقال در بین محبوبترین افراد اینستاگرام ، رتبه دوم را داشت، اما بعد از رفتن به یوونتوس طرفداران تیم جدید او در ایتالیا به دنبال کنندگان رونالدو اضافه شد. این انتقال بزرگ دنیای فوتبال باعث شد رونالدو چندین هفته جزو ترندهای اینستاگرام باشد و تعداد دنبال کنندگان او افزایش یابد.

بعد گذشتن 4 ماه از آمدن رونالدو به ایتالیا، او حال با 144 میلیون دنبال کننده محبوترین فرد اینستاگرام است.

رونالدو محبوب ترین چهره اینستاگرام شد